Druhy vtáctva

Lastovičky

Lastovička (obyčajná alebo domová) hniezdi najmä v rohoch tvorenými spojom zvislej steny a strešnej (alebo obdobnej) konštrukcie. Hniezdo v tvare štvrťgule si stavia z blata a kúskov trávy či slamy. Hniezdo opakovane používa aj niekoľko rokov. Príbuzným druhom lastovičky je Belorítka obyčajná, ktorá je o trochu menšia ako lastovička a má výrazne biele sfarbenie brucha. Belorítka si stavia tiež hniezdo štvrťguľového tvaru s malým vletovým otvorom, hniezdo je ale umiestnené v dotyku so „stropnou“ konštrukciou. Obidva druhy sú zákonom chránené. Na ochranu pred lastovičkami a belorítkami sa používajú štvorradové hrotové alebo lankové zábrany, ktoré bránia stavaniu hniezd.

Pozrieť produkty

Vrabce

Vrabec domový a poľný zvykne sadať na okraje odkvapových žľabov a znečisťovať dlažbu pod nimi. Na stavbu hniezda vyhľadáva rôzne dutiny v múroch, strechách budov, bútľavých stromoch, husté koruny stromov a tiež obsadzuje aj hniezda belorítok. Na ochranu od- kvapových žľabov slúži hrotová zábrana s fixačnými pásikmi, ktoré sa ohnú okolo hrany žľabu a pre optimálnu oporu je vhodné ich aj prinitovať alebo priskrutkovať.

Pozrieť produkt

Dravce / čajky

Dravce a čajky zvyknú sadať na vystúpené rovné plochy, komíny a podobne. Viacradové hrotové zábrany účinne bránia pristátiu týchto väčších vtákov a efektívne tak bránia znečisteniu, ktoré tieto vtáky po sebe často zanechávajú.

Pozrieť produkty

Holuby

Holuby žijúce v mestách sú len jedným z druhov holubov. Ako jediný druh holuba nie sú zákonom chránené na rozdiel od hrdličky, holuba hrivnáka či plúžika.

Holub pri hniezdení vytvára veľký objem trusu a významne znečisťuje trusom aj miesta na ktorých len sedí. Hniezda si stavia v rôznych výklenkoch, na parapetoch a na balkónoch. Na ochranu pred holubmi sa úspešne používajú hrotové, špirálové a lankové zábrany. Špecifickým typom je hrebeňová lanková zábrana určená na ochranu hrebeňov striech.

Pozrieť produkty