Atypické produkty

Naša ponuka hrotových, lankových a elektrických zábran pokrýva širokú škálu modelov vhodných pre typické miesta inštalácie a spôsoby ochrany proti vtákom.

V určitých situáciách sa však môže objaviť potreba atypického riešenia, ktoré umožní účinnejšiu ochranu pred vtákmi, zohľadnenie miestnych podmienok inštalácie, jednoduchšiu montáž alebo len potrebu malej výrobnej série splňujúcej špecifické požiadavky zákazníka.

Na takéto požiadavky dokážeme rýchlo reagovať vďaka používaným technológiám, strojovému vybaveniu a najmä kvalitnému a flexibilnému kolektívu našich pracovníkov. V takýchto prípadoch dokážeme navrhnúť a vyrobiť atypické zábrany presne na mieru podľa požiadaviek danej aplikácie.

Príkladom takéhoto prístupu je aj dlhoročná spolupráca s našim významným partnerom z Nemecka, pre ktorého sme navrhli a vyvinuli špirálovú a tiež kolektorovú zábranu Flexi, ktoré dnes nájdete v našej štandardnej ponuke zábran proti vtákom.

Atypická zábrana lanková

Atypické lankové zábrany sú tvorené rôznymi typmi nosných tyčiek lanka tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám zástavby.

Atypická zábrana hrotová

Atypické hrotové zábrany sú tvorené špeciálne tvarovanými hrotmi alebo celkovými rozmermi a tvarom nosného pásu zábrany tak, aby zábrana vyhovovala špecifickým potrebám zástavby.