Miesto aplikácie

Väčšinu stavebných prvkov je možné ochrániť viacerými typmi zábran, na niektoré je vhodný len špeciálny typ zábrany. Preto pre jednotlivé typy zábran uvádzame formou ikonky miesto aplikácie – pre aký stavebný prvok je daný typ zábrany prednostne určený.

Úzka plocha (konzoly, nosníky), šírka ochrany do cca 6 cm.

Na ochranu úzkych otvorených a jednostranne uzavretých plôch sú určené najmä jednoradové hrotové zábrany, ktorých hroty mierne vyčnievajú do strany.

Pozrieť produkty

Širšia plocha (hranoly, rímsy, výčnelky), šírky ochrany cca 6 až 12 cm.

Na ochranu širších otvorených a jednostranne uzavretých plôch sú určené najmä dvojradové hrotové zábrany. Pre otvorené plochy je vhodná aj viacradová montáž tohto typu zábran. Na tieto plochy môžu byť tiež použité špirálové, lankové a tiež elektrické zábrany.

Pozrieť produkty

Široká plocha (rímsy, parapety, klenby, komíny, výčnelky), šírka až 22 cm.

Na ochranu širokých otvorených a jednostranne uzavretých plôch sú určené najmä štvorradové hrotové zábrany. Pre široké otvorené plochy je vhodná aj viacradová montáž tohto typu zábran alebo použitie lankových a tiež elektrických zábran.

Pozrieť produkty

Podhľad (spojnica zvislej steny a podhľadovej plochy)

Na ochranu rohov pod strešnými konštrukciami a podobne pred lastovičkami a belorítkami sú určené štvorradové hrotové zábrany a lankové zábrany, ktoré účinne bránia stavbe hniezda v chránenom priestore.

Pozrieť produkty

Žľaby (odkvapové žľaby a ríny)

Na ochranu odkvapových žľabov sú určené žľabové zábrany hrotové a elektrické, ktoré bránia dosadaniu vtákov na hrane žľabu a prípadnému zahniezdeniu vtákov priamo v žľabe.

Pozrieť produkty

Strešný hrebeň

Na ochranu strešných hrebeňov sú určené lankové hrebeňové zábrany, ktoré bránia dosadaniu vtákov na hrebeni strechy.

Pozrieť produkty

Solárne panely

Na ochranu solárnych a fotovoltických panelov pred hniezedním vtákov pod týmito panelmi. Zabránenie hniezdeniu vtákov pod panelmi je dôležité najmä pre fotovoltické panely, kde hniezdiace vtáky bránia prúdeniu vzduchu pod panelmi čím sa zvyšuje ich teplota a tým dochádza k zníženiu ich účinnosti.

Pozrieť produkty

Rúry a potrubia

Na ochranu rúr, trubiek, potrubí a obdobných stavebných konštrukcií pred sadaním vtákov. Chránia sa tak nielen samotné konštrukcie ale aj plochy pod týmito konštrukciami pred znečistením vtáčím trusom. Používajú sa najmä lankové zábrany so špeciálnymi držiakmi na kruhové a oválne konštrukčné prvky.

Pozrieť produkty

Balkóny (výklenky, niky, plošná ochrana)

Na ochranu balkónov a rôznych výklenkov pred vletením a hniezdením vtákov sa používajú sieťové zábrany, prípadne kombinované s hrotovými zábranami na priľahlých vodorovných konštrukciách.

Pozrieť produkty