Typ inštalácie

Všetky typy zábran proti vtákom sa vyznačujú jednoduchou montážou niektorým z nasledovných postupov:

  1. Nalepením nosného pásu na podklad vhodným lepidlom (napr. MAMUT GLUE High Tack) – Priskrutkovaním o podklad
  2. Nitovaním
  3. Ohnutím pásových príchytiek okolo hrany žľabu (pre žľabové zábrany)
  4. Kombináciou vyššie uvedených spôsobov

Všetky zábrany majú pripravené fixačné otvory pre skrutkovanie alebo nitovanie.