Beloritka obyčajná

Belorítka obyčajná/domová prilieta na Slovensko koncom apríla na svätého Juraja a preto je ľudovo nazývaná ,,jurička“.

Od lastovičky sa líši kratšími krídlami a typickým vidlicovým chvostom so svietivo bielym trtáčom. Jej útle telo, „brokátovo“ modré so snehobielym bruškom, meria približne 16 – 18 cm. Svojich priaznivcov si získava príjemným švitorením ,,čirrip, čirrip“.

Povodne hniezdili beloritky na skalách v horských oblastiach či útesoch pri morskom pobreží. V súčasnosti sa však čo raz viac približujú k človeku a sú viazané na osídlené prostredie. Vyberajú si lokality blízko civilizácie a stavajú svoje hniezda na domoch a hospodárskych budovách. Výnimkou nie sú ani sídliska a panelákové domy. Na rozdiel od lastovičiek preferujú uzavreté hniezda s úzkym vletovým otvorom, umiestnené na fasáde, v kútoch pod rímsami domov, rámov okien či balkónov. Hniezda budujú obaja partneri prevažne z vyschnutého blata. V zobáčikoch miesia kúsky hliny so slinami a z nich zliepajú svoje obydlia.

Belorítky signalizujú koniec leta, v zime migruje do rovníkovej Afriky a na Slovensko prilietajú koncom marca až začiatkom apríla. Hniezdia dva až trikrát do roka, od mája do septembra. Keď je to opakovane, mladé vtáky z predchodzieho vrhu pomáhajú rodičom v kŕmení. Párenie prebieha v dokončenom hniezde. Samička znáša tri až päť vajíčok, na ktorých striedavo sedia rodičia približne dva týždne. Následne 24 až 28 dní spoločne kŕmia mláďatá. Belorítky dospievajú až v druhom roku života.

Prastaré mýty hovoria, že belorítky nosia do domu šťastie a ochraňujú ho pred požiarom. Pre svoj spôsob obživy sú považované za užitočný druh, nakoľko likvidujú otravné muchy a iný hmyz – komáre, vošky, drobné pavúky, či lietajúce mravce. Dokážu uloviť toľko hmyzu, koľko vážia. Patria medzi ohrozené druhy, spadajú pod biologickú ochranu a sú zákonom chránené. V žiadnom prípade preto nemôžeme odstraňovať ich hniezda. Nielenže by sme konali protizákonne, ale mohli by sme zničiť už nakladené vajíčka, prípadne ohroziť mláďatá.

Ak je prítomnosť týchto vtákov pre nás nežiaduca, ideálne je zasiahnuť skôr, ako si začnú stavať hniezda. Niet pochýb, že belorítky sú schopné rýchlo znečistiť naozaj veľkú plochu fasády domu. Vhodnou inštaláciou zábran proti hniezdeniu, lesknúcich sa predmetov, alebo maketami dravcov, sa tomu môžeme vyhnúť. Ďalšou možnosťou sú umelo vytvorené hniezda a presmerovanie beloritiek na miesta, kde nebudú spôsobovať škody.