Čo môžete zábranami proti vtákom ochrániť?

Kto nezažil, neuverí. Určite je množstvo ľudí, ktorí nemajú dobré skúsenosti so súžitím s vtákmi v ich vlastnej nehnuteľnosti. Ich citové rozpoloženie je pochopiteľné. Vtáky však netreba zatracovať. Využívajú len nedôslednosť pri realizácii stavby a to, čo im človek ponúka. Nezvaľujme to preto na prírodu, ale prírode pomôžme.

Vtáky poškodzujú stavebné konštrukcie svojim trusom. Strechy, fasády domov, parapety, ale napríklad aj dlažby sú bežne znečistené vtačím trusom. Vtáčí trus obsahuje agresívne látky, ktoré poškodzujú povrch stavebných konštrukcií a rozhodne neprospievajú ich životnosti.

Vtáky však sú však súčasťou ekosystému a mnohé z nich sú zákonom chránené. Nemôžme teda pripustiť ich likvidáciu. Sú však spôsoby boja, ktoré sú humánne a účinne zabránia sadaniu vtákov na vašu strechu či iný stavebný prvok a prípadne sa tam aj uhniezdiť.

Treba mať však na pamäti, že samotný boj proti sadaniu a hniezdeniu operencov nebude úspešný, ak neodstránite všetky predmety, ktoré lákajú vtáky. Sú to najmä potraviny a ich zvyšky a rastliny produkujúce veľké množstvo vhodných semien…