Čo môžete zábranami proti vtákom ochrániť?

Kto nezažil, neuverí. Určite je množstvo ľudí, ktorí nemajú dobré skúsenosti s vtákmi a ich súžitím s vlastnou nehnuteľnosťou. Ich citové rozpoloženie je pochopiteľné. Vtáky však netreba zatracovať. Využívajú len nedôslednosť pri realizácii stavby a to, čo im človek ponúka. Nezvaľujem to preto na prírodu, ale prírode pomôžme.

Vtáky poškodzujú stavebné konštrukcie svojim trusom. Strechy, fasády domov, ale napríklad aj dlažby sú vtáčím trusom znečistené bežne. Vtáčí trus obsahuje pomerne agresívne látky, ktoré poškodzujú povrch stavebných konštrukcií a rozhodne neprospievajú ich životnosti.

Vtáky však sú súčasťou ekosystému a mnohé z nich sú zákonom chránené. Nemôžme teda pripustiť ich likvidáciu. Sú proti nim však spôsoby boja, ktoré sú humánne a zabránia v podstate len sadaniu vtákov na vašu strechu, respektíve stavbu.

Treba mať však na pamäti, že samotný boj proti sadaniu a hniezdeniu operencov nebude úspešný, ak neodstránite všetky predmety, ktoré lákajú vtáky. Sú to najmä potraviny a rastliny dávajúce veľké množstvo vhodných semien…