Vrabec domový

Vrabce sa bežne vyskytujú po celom svete, či ide o teplé alebo chladné oblasti.

Premiestňujú sa v hlúčikoch, poletujú prevažne v korunách stromov, kríkoch, posedávajú na múroch. Nepohrdnú ani útočiskom bocianov, či lastovičiek a beloritiek, ktoré vytláčajú z hniezd. Sú neodmysliteľnou súčasťou dedín a mestských štvrtí a ich čvirikanie sa ozýva zo všetkých strán.

Vrabce sa zdržujú blízkosti človeka, pretože im poskytuje ideálne podmienky na to, aby sa bezpečne uhniezdili. Svoje hniezda si budujú na chránených miestach na domoch, najčastejšie na ich fasádach, alebo rímsach striech. V osídlených oblastiach majú dostatok omrviniek z potravín a v záhradách zasa ovocné stromy a škorcov. Živia sa prevažne rastlinnou potravou, múčnatými a olejnatými semenami, mladou zeleninou, či pukmi ovocných stromov. V čase hniezdenia pre svoje mláďatá zháňajú hmyz. Pre lepšie trávenie zobú piesok.
Podobne ako holub, drozd a škorce, dokážu narobiť poriadny neporiadok a škody. Ich trus sa dostane takmer všade – na omietku, zábradlie, dlažby, okná, okenice, rímsy, rolety, parapety, terasy. Takéto znečistenie kontaminuje potraviny a pôdu a tým ohrozuje zdravie človeka. V hniezdach sa navyše objavujú aj ďalší škodcovia a hmyz.
Ak sa vrabce premnožia, skonzumujú všetko, čo im príde do cesty, vrátane úrody ovocia a zeleniny. Sú postrachom nielen len pre tých, ktorí bývajú v bytoch a domoch, ale aj pre záhradníkov, lesníkov a poľnohospodárov. Ľudia sa snažia robiť všetko preto, aby sa vrabcov zbavili. Likvidujú ich hniezda a častokrát ani nevedia, že im za to hrozí pokuta. Vrabce totiž patria medzi chránené operence.

Existujú viaceré šetrné spôsoby, ako vrabce odplašiť bez toho, aby ste im ublížili. Jednou z možností je umiestniť v záhrade tradičného strašiaka. Je to však len dočasné riešenie. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že jednoduchý trik funguje, vrabce si časom zvyknú a nehybná atrapa ich už neoklame. Pokiaľ sú v skupinách, ich strach je ešte menší. Niekedy môžu pomôcť ligotavé predmety, vydávajúce nepríjemné zvuky, ktorých sa boja. Nie každý však chce mať na svojom dome podobné dekorácie.
Najúčinnejším a zároveň najestetickejším riešením sú mechanické zábrany, konkrétne hrotový systém. Nerezové plašiče vo forme hrotov sú najčastejšie využívanými zábranami. Používajú sa na ochranu fasády, odtokových žľabov, trámov, alebo akýchkoľvek iných rovných plôch. Účinne zabránia prístupu vtákov na chránené miesto, stavaniu hniezd a tým hromadeniu vtáčieho trusu.