Premnožené holuby sú v meste ako doma

Holuby žijúce vo voľnej prírode nikomu neprekážajú. V blízkosti obytných zón je však ich prítomnosť nežiadúca.

Keďže pribúda viac a viac zastavaných oblastí, holuby sa presúvajú do civilizácie. Okupujú mestské centrá, hniezdia na historických budovách a kostoloch, strešných priestoroch, vonkajších prístreškoch či opustených stavbách. Na sídliskách atakujú paneláky a budovy, ktoré nie sú dôsledne chránené. Často ich vídať na zábradliach balkónov a lodžií, terasách, strechách, parapetách, či solárnych paneloch. Výnimkou nie sú ani verejné priestranstvá, alebo detské ihriská.

Tieto na pohľad neškodné vtáky nám dokážu poriadne znepríjemniť život. Nielen, že spôsobujú škody na majetku, ale ohrozujú aj naše zdravie. Zvyšujú riziko nákazy a sú nositeľmi patogénov, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenia, akými sú napr. salmonelóza, ornitóza, vtáčia tuberkulóza, kliešťová encefalitída, trichomonáza, diftéria, alergia a astma. Choré či mŕtve holuby sa ľahko stanú korisťou mačiek, ktoré ako hostitelia prenášajú nákazu na človeka, prípadne iné zvieratá. Z alergiologického hľadiska sú holuby šíriteľmi roztočov, ktoré prežívajú v ich hniezdach, ďalej sa šíria v ovzduší a pôsobia ako alergény.

Holuby žijú medzi nami vo veľkom počte a odplašiť ich nie je vôbec jednoduché. Navyše v mestách nemajú prirodzeného predátora, čo podporuje ich premnoženie. Veľa ľudí s nimi nemá dobré skúsenosti, hlavne ak okupujú ich nehnuteľnosť. Negatívny postoj a citové rozpoloženie je v tomto prípade pochopiteľné. Vtáky poškodzujú stavebné konštrukcie, strechy, fasády, parapety, či dlažby. Škody spôsobujú najmä svojim trusom. Jeden holub za rok vyprodukuje priemerne 10-12 kg trusu, ktorý je zdrojom mikróbov, plesní, parazitov a alergénov. Výkaly sú nielen nebezpečné, ale aj esteticky odpudivé, nehovoriac o zápachu. Obsahujú agresívne látky, ktoré narúšajú povrch stavebných materiálov a tým znižujú ich životnosť, pevnosť a statiku

Keďže vtáky sú živé tvory, nemôžeme ich úplne zatracovať. Správajú sa inštinktívne a prirodzene využívajú možnosti, ktoré im človek nechtiac ponúka. Nezvaľujme preto všetko na prírodu, ale radšej jej pomôžme. Vtáky sú súčasťou dobre fungujúceho ekosystému a mnohé z nich sú zákonom chránené. Nemôžeme pripustiť ich likvidáciu. Dokážeme sa však pred nimi spoľahlivo a šetrne chrániť. Moderné zábrany proti vtákom umiestnené na stavbách, zamedzujú vtákom pristávať a najmä zahniezdiť sa a to bez toho, aby sa zranili.

Zabráňte holubom, aby sa u vás uhniezdili!

Profesionálne systémy ochrany proti vtáctvu od spoločnosti Hostin-kovo inštalovaný na rímsy, trámy, parapety, stenové výstupky, zábradlia, žľaby, strešné hrebene či solárne panely, účinne zabraňujú vtákom v pristávaní a hniezdení.

Zábrany proti vtákom sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali charakteristiky jednotlivých druhov vtáctva – ich telesnú stavbu, miesto a spôsob pristávania a hniezdenia. Preto je pri výbere vhodného typu zábrany potrebné zvážiť, pred ktorým druhom sa chceme chrániť (holuby, lastovičky, vrabce, …).

Dôležitým faktorom pre výber typu zábrany je konkrétne miesto, ktoré chceme ochrániť. Niektoré typy (napríklad hrotové zábrany) sú vhodné pre inštaláciu takmer na akýkoľvek stavebný prvok, niektoré sú konštrukčne navrhnuté pre ochranu špeciálnych prvkov ako sú odkvapové žľaby, strešné hrebene, rúry a potrubia, kovové profily, slnečné kolektory a iné.

V ponuke sú aj čisto mechanické (pasívne) zábrany, ako sú hrotové či lankové systémy a siete, ale tiež elektrické zábrany, ktoré však majú náročnejšiu montáž a vyžadujú napájanie generátora elektrických impulzov.

Najpopulárnejšie a najúčinnejšie sú hrotové mechanické zábrany, ktoré znemožňujú vtákom sedieť a hniezdiť na miestach ako okenné rímsy a parapety, trámy, balkóny, zábradlia, odkvapy či strechy. Táto metóda je spoľahlivá a finančne nenáročná. Hroty aj nosné pásy sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, čo zaručuje ich dlhodobú odolnosť voči vplyvom vonkajší ch podmienok. Systémy majú jednoduchú montáž a používajú sa proti všetkým druhom vtáctva.

Treba mať však na pamäti, že samotný boj proti operencom nebude úspešný, ak zároveň neeliminujeme všetky podnety, ktoré ich lákajú, ako povaľujúce sa odpadky, potraviny, alebo rastliny obsahujúce semená.